สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทหารเกณฑ์) และชั้นพลตำรวจ (นสต.) พ.ศ. 2558
โดยในปีนี้ เปิดรับเพศหญิงด้วย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Share this post

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>